Predica – cuptorul curatitor

Sfântul Ioan Gura de Aur, recunoscut unanim ca cel mai mare predicator din epoca patristica, în binecunoscutul Tratat despre preotie vorbeste despre importanta covârsitoare a predicii:
”În afara de pilda prin fapta, preotii n-au decât un singur mijloc, o singura cale de vindecare: învatatura cu cuvântul, predica. Aceasta e instrumentul, aceasta e hrana, aceasta e cel mai bun aer; Aceasta tine loc de medicament, aceasta tine loc de cauterizare, tine loc de bisturiu. Daca preotul trebuie sa arda sau sa taie, trebuie neaparat sa se foloseasca de predica. Daca predica nu-i în stare sa faca  asta, zadarnice sunt toate celelalte. Prin predica ridicam sufletul deznadajduit; prin predica smerim sufletul îngâmfat; prin predica taiem ce-i de prisos; prin predica împlinim cele de lipsa; prin predica lucram pe toate celelalte câte ne ajuta la însanatosirea sufletului …”.
Dragii mei, predica este foc pentru sufletele noastre. Cele curate, vor primi stralucirea prin el, iar cele necurate, vor primi curatirea. Nimeni nu va pleca necâstigat. Cine va întelege acestea, binecuvântat este.

Parintele  Catalin